بایگانی برچسب برای: مزایده

عکس شاخص

آگهی مزایده عمومی شرکت بهنوش ایران

/
تعرفه: آکهی مزایده عمومی شرکت بهنوش ایران منتشر شد. جهت سفار ش آ…
عکس شاخص

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای ( نوبت اول)شرکت بهنوش

/
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای ( نوبت اول) شرکت بهنوش شر…
عکس شاخص

آگهی مزایده موسسه تحقیق و توسعه دانشمند

/
آگهی مزایده عمومی موسسه  تحقیق و توسعه دانشمند به شماره …
عکس شاخص

اگهی مزایده عمومی شرکت شیمی دارویی داروپخش

/
آگهی مزایده شیمی دارویی داروپخش چاپ شد. شرکت شیمی دارویی د…
عکس شاخص

آگهی مزایده تعاونی مسکن کارکنان معاونت مهندسی و پدافند غیر عامل نداجا

/
آگهی مزایده تعاونی مسکن کارکنان معاونت مهندسی و پدافند غیر…
عکس شاخص

آگهی مزایده عمومی شرکت شیمی دارویی داروپخش

/
اگهی مزایده عمومی شرکت شیمی دارویی داروپخش درنظردارداقلام ضایعا…
عکس شاخص

آگهی مزایده اجاره محل شرکت تی بی تی

/
آگهی مزایده شرکت ترابری بین المللی تهران( سهامی خاص) در نظر دار…
مناقصه

آگهی تجدید مناقصه

/
آگهی تجدید مناقصه 1- مناقصه گذار: شرکت سازه گستر سایپا …
عکس شاخص

آگهی مزایده عمومی

/
آگهی مزایده عمومی مؤسسه فرهنگی ورزشی و رفاهی کاوه وابسته…
مناقصه

اگهی های مزایده و مناقصه منتشر شده توسط سایت تعرفه

/
آگهی فراخوان مناقصه عمومی اجرا و توسعه سیستم دولت الکترو…

تعریف حقوقی و ویژگی های مزایده

/
مزایده در شاکله حقوقی، به معامله ای گفته می شود که فروشنده مال م…

مزایده چیست؟

/
مزایده در لغت به‌ معنای «در معرض فروش گذاشتن چیزی، به‌نحوی است که هر…