روزنامه پیروزی

روزنامه پیروزی

روزنامه پیروزی ؛ روزنامه ای تخصصی ورزشی و سراسری اجتماعی، فرهنگی، ورزشی صبح ایران است که به صورت رنگی و با عناوین : پرسپولیس، تاریخ ورزش، منهای پرسپولیس، منهای فوتبال، فدراسیون فوتبال، ورزش جهان و ... در تهران چاپ و در کل کشور منتشر می شود.
روزنامه خبر ورزشی
روزنامه ورزشی گل

روزنامه ورزشی گل

روزنامه ورزشی گل ابتدا با ۱۶ صفحه گلاسه در سال ۱۳۸۴ کار خود را شروع کرد. این روزنامه به عنوان اولین روزنامه ورزشی گلاسه کشور است.