بایگانی برچسب برای: رسانه چیست

رسانه

مجموعه مطالب سواد رسانه ای ( قسمت نهم )

/
🔅 قسمت نُهُم: «چه کسی پیام رسانه ای را تولید می‌کند؟» …
رسانه

مجموعه مطالب سواد رسانه ای ( قسمت هشتم )

/
🔅 قسمت هشتم: «رویکردهای سه‌گانه مواجهه با رسانه‌ ها۳ (واق…
رسانه

مجموعه مطالب سواد رسانه ای ( قسمت هفتم )

/
🔅قسمت هفتم: «رویکردهای سه‌گانه مواجهه با رسانه‌ ها ۲ (بد…
رسانه

مجموعه مطالب سواد رسانه ای ( قسمت سوم )

/
🔅قسمت سوم: «محدوده سنی سواد رسانه ای ۱ (کودک)» 🔹…
سواد رسانه ای

مجموعه مطالب سواد رسانه ای (قسمت اول)

/
🔅قسمت اول: «رسانه چیست؟» 🔹برقراری ارتباط ویژگی اساسی و اولی…