ورود توسط bazyar

آگهی, آگهی مزایده, مقالات

شبکه پذیرش آگهی سازمان آگهی های روزنامه افکار

روزنامه افکار روزنامه اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی صبح کشور است. این روزنامه روزانه به صورت سراسری در کل کشور توزیع میشود. این روزنامه سعی در انتشار سریع اخبار و رویداد های درست دارد. کارشناسان خبری روزنامه افکار نگاه تحلیلی به مسایل ایران و جهان داشته وبا رعایت صداقت و امانتداری و ایجاد اعتماد بین مخاطبین […]

آگهی, آگهی مدارک گمشده, مقالات

چاپ آگهی مفقودی در روزنامه ها

سایت تعرفه: برای همه ی ما و اطرافیانمان تاکنون پیش آمده است که در طول مسیر خود به مکان ها ی مختلف، به طور غیر ارادی مدارک خود را گم کنیم. امروزه روزنامه ها وظیفه ی چاپ آگهی مدارک مفقودی در روزنامه ها را نیز بر عهده گرفته است . چراباید برای مدارک مفقودی در […]

آگهی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت سپریشن سولوشن پارس (با مسئولیت محدود)

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحیان سهام چاپ شده در روزنامه ابرار ۷دی ۱۳۹۹ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سپریشن سولوشن پارس (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۴۵۴۷ بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سپریشن سولوشن پارس )با مسئولیت محدود( و یا نمایندگان […]

آگهی, آگهی مناقصه

اگهی تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری لیفتراک شرکت سازه گستر سایپا

       آگهی تجدید مناقصه ۱- مناقصه گذار: شرکت سازه گستر سایپا ۲- موضوع مناقصه : انتخاب پیمانکارسرویس ، نگهداری و تعمیر ۱۷ دستگاه لیفتراک مستقر در انبارهای شرکت ۳– زمان ارائه اسناد و دریافت پیشنهادات: از زمان درج آگهی ۱۰/۰۶/ ۹۹ تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه  ۹۹/۱۰/۱۷ ۴- مبلغ تضمین :۴۰/۰۰۰/۰۰۰ […]

آگهی, آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ساخت و تغییر کاربری پالت های استاندارد شرکت سازه گسترسایپا

آگهی مناقصه ساخت و تغییر کاربری پالت های استاندارد ۱- مناقصه گذار: شرکت سازه گستر سایپا ۲- موضوع مناقصه : انتخاب پیمانکارساخت و تغییر کاربری پالت های استاندارد و مخصوص ۳– زمان ارائه اسناد و دریافت پیشنهادات: از زمان درج آگهی ۰۶/۱۰/ ۹۹ تا پایان وقت اداری روز  چهار شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۱۷ ۴- مبلغ تضمین […]