از آگهی مجامع عمومی چقدر می دانید؟

از آگهی مجامع عمومی چقدر می دانید؟

تا زمانی که سرمایه های شما در املاک و حساب های بانکی و ارز و طلا و… خلاصه شده باشد، هرگز به سراغ آگهی مجامع عمومی نخواهید آمد که بدانید مثلاً آگهی مجامع عمومی چیست؟ چرا برگزار می شود؟ چه الزامات قانونی ای دارد؟ و در کل برای چه هدفی برگزار می شود؟

اما کافیست مسیر قسمتی از سرمایه ‌گذاری ‌های شما سر از سهام درآورد، اینجاست که دیگر زیر و بم آگهی مجامع عمومی برای شما مهم خواهد شد. چرا که وقتی سهام دار یک شرکت سهامی می شوید، به نوعی خود را مالک آن می دانید و از آنجا که در آن سرمایه گذاری کرده اید، بسیار علاقه خواهید داشت که در جریان سیاست‌ های کلی، تصمیمات سالیانه و میزان سود و زیان شرکت قرار گیرید.

آگهی مجامع عمومی چیست؟

آگهی مجامع عمومی در واقع یک فراخوان ساده است که در آن یک شرکت سهامی به طور دوره ای که می ‌تواند سالیانه باشد، از کلیه ی سهامداران خود دعوت می‌ کند تا در جلساتی عمومی سیاست های کلی شرکت را به اطلاع تمامی مالکان برساند. از آنجا که هدف از برگزاری مجامع عمومی، دعوت از کلیه ی سهامداران به جهت اخذ تصمیمات کلی در خصوص مدیریت جاری شرکت ها می باشد، برگزارکنندگان باید قبل از برگزاری، کاملا شفاف و دقیق زمان، مکان و ضوابط حاکم بر مجمع را اطلاع رسانی کنند.

آگهی مجامع عمومی چیست؟

وظایف و شرایط حاکم بر مجامع عمومی شرکت ها با یکدیگر متفاوت است و هر شرکتی قوانین و شرایط مخصوص به خود را دارد. شرایطی که در اساس نامه ی هر شرکتی قید شده و از قبل مورد اطلاع و شفاف سازی کلیه ی سهامداران قرار گرفته است. از این رو وقتی با توجه به خط و مش کلی شرکت، اطلاع رسانی دقیقی به جهت زمان و مکان برگزاری مجامع عمومی می شود، سهامداران می توانند به راحتی در مورد حضور و یا عدم حضور خود در مجمع عمومی تصمیم گیری نمایند.

دلیل انتشار آگهی مجامع عمومی

وقتی یک شرکت به شکل سهامداری اداره می ‌شود، باید در تصمیم گیری های مدیریتی خود، سهامداران را دخیل نماید. چرا که هر سهام داری در واقع به نوعی مالک آن مجموعه محسوب می شود که با توجه به حجم سهامی که دارد می تواند قدرت تصمیم گیری بالاتری برای خود انتظار داشته باشد. از سوی دیگر بسیاری از سهامداران که اصولاً با هدف کسب منفعت تصمیم به خرید سهام یک شرکت سهامی را گرفته اند، بدون آن که اهمیتی به مدیریت و سیاست های کلی شرکت داشته باشند، فقط می خواهند در جریان سود و زیان شرکت قرار بگیرند تا در باب سهام خود تصمیم ‌گیری کنند.

همین مقدمه ی ساده به خوبی می تواند دلیل انتشار آگهی مجامع عمومی را توجیه نماید. از این رو شرکت های سهامی در مسیر فعالیت های خود، هر ساله و گاهی به صورت فوق ‌العاده جهت اخذ تصمیمات مهم در خصوص عملکرد شرکت، جلساتی را برگزار می ‌کنند که با عنوان مجامع عمومی شناخته می ‌شوند. جلساتی که در آن سهامداران خرد و بزرگ با ارائه ی سند سهام خود حضور پیدا کرده و همراه با مدیریت کلان شرکت در جریان تصمیمات جدید مدیریتی قرار گرفته و گاهی در این تصمیمات تأثیر گذار می شوند. از این رو می توان دلیل انتشار آگهی مجامع عمومی را صرفا جهت اطلاع رسانی تمامی سهامداران دانست. به طوری که هر سهامدار پیگیر جریانات شرکت سهامی بتواند براحتی از زمان و مکان برگزاری جلسات مطلع بشود.

زمان انتشار آگهی مجامع عمومی

زمان انتشار آگهی مجامع عمومی

هر شرکت سهامی، مجمع عمومی مخصوص به خود را دارد. پس در زمان برگزاری آن نیز با توجه به سیاست‌ های کلی خود تصمیم گیری می کند. اما آنچه باید اتفاق بیفتد، هیئت مدیره ی شرکت‌ های سهامی، مکلف به برگزاری دعوت مجمع عمومی هستند. زمان برگزاری این مجمع عمومی غالباً در بازه ی زمانی خاصی به طور سالیانه تعیین می شود. به طوری که کلیه ی سهامداران در آن بازه ی زمانی منتظر جلسات مجمع عمومی خواهند بود.

زمان انتشار آگهی مجامع عمومی شرکت ها در پی تصمیم به برگزاری مجمع عمومی و غالبا در ماه منتهی به برگزاری جلسات خواهد بود. البته غالبا شرکت ها علاقه دارند که جلسات مجمع عمومی خود را در زمان ثابتی از سال برگزار کنند. از این رو بسیاری از سهام داران زمان انتشار آگهی مجامع عمومی را در روزهای منتهی به زمان مذکور می دانند.

نحوه تنظیم آگهی مجامع عمومی

وقتی قرار به برگزاری یک مجمع عمومی می شود، از آنجا که تعداد سهامداران می تواند بسیار زیاد باشد، به طوری که دسترسی به کلیه ی آنها مقدور نخواهد بود و از طرفی هر سهام داری باید در جریان برگزاری جلسات مجمع عمومی شرکت قرار گیرد، راه ‌حلی جز انتشار آگهی مجمع عمومی نمی‌ ماند. شرکت های سهامی از طریق درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و هم چنین سایت های اینترنتی مخصوص به خود و یا وابسته به خود اقدام به اطلاع رسانی مجمع عمومی می نمایند.

اما این آگهی باید در ساختار مشخص، در یک تعریف کلی انتشار پیدا کند. نحوه تنظیم آگهی مجامع عمومی به این صورت است که به شکلی دقیق، اطلاعاتی مانند زمان برگزاری، مکان جلسات و دستور جلسه را از طریق یک روزنامه ی کثیرالانتشار منتشر نمایند. این اطلاع رسانی باید حداقل ۱۰ و حد اکثر ۴۰ روز قبل از برگزاری جلسه ی مجمع عمومی باشد.

نام دقیق شرکت سهامی، همراه با شماره ثبت و شناسه ی ملی شرکت باید در ابتدای آگهی ذکر بشود تا قبل از هرگونه مطالعه ای هر فردی متوجه نام شرکت سهامی باشد. مکان دقیق برگزاری جلسات در کنار زمان دقیق آن نیز باید بلافاصله بعد از ذکر تعاریف عادی در آگهی ذکر بشود و در ادامه آگهی دستوراتی که قرار است در جلسه مجمع عمومی راجع به آن صحبت شود خواهد آمد. مواردی مانند استماع گزارش هیات مدیره، تصویب ترازنامه، اخذ تصمیم در باب سود سهام، انتخاب اعضای هیات مدیره جدید، انتخاب بازرس و… تمامی دستورات ذکر شده در آگهی مجمع عمومی طبق ترتیب آمده در آگهی اجرا خواهد شد.

و در آخر عموما زمان و مکان دریافت کارت ورود به جلسه مطرح می شود. اگر قرار است دعوت نامه ای باشد و یا اجازه ی حضور از طریق اینترنت انجام پذیرد، اطلاعات کافی داده می شود.

دعوت از سهام داران با درج آگهی

در ماده ۹۷ قانون تجارت ایران در خصوص آگهی دعوت از سهام داران آمده است: درکلیه موارددعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی بایدازطریق نشرآگهی درروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوطه به شرکت درآن نشرمی گرددبعمل آید.هریک ازمجامع عمومی سالیانه بایدروزنامه کثیرالانتشاری راکه هرگونه دعوت واطلاعیه بعدی برای سهامداران تاتشکیل مجمع عمومی سالانه بعددرآن منتشرخواهدشدتعیین نماید.این تصمیم بایددر روزنامه کثیرالانتشاری که تاتاریخ چنین تصمیمی جهت نشردعوتنامه و اطلاعیه های مربوط به شرکت قبلاتعیین شده منتشرگردد.

تبصره – درمواقعی که کلیه سهام داران درمجمع حاضرباشندنشرآگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.

الزامات قانونی آگهی مجامع عمومی شرکت ها

از آن جا که هر سهام داری حق شرکت در جلسات مجمع عمومی را دارد و از لحاظ قانونی باید در جریان برگزاری این جلسات قرار بگیرد، آگهی مجامع عمومی شامل قوانینی شده است تا بتواند به خوبی و بدون هر گونه ابهامی به اطلاع رسانی بپردازد. اطلاع دقیق از زمان و مکان برگزاری از ۱۰ روز قبل از جلسات، یکی از همین موارد قانونی می باشد.

از نگاه قانونی، شرکت ها موظف هستند که صورت های مالی سالانه ی حسابرسی شده ی خود را در کنار تمامی یادداشت های پیوست شده و گزارش کلیه ی فعالیت های هیئت مدیره، تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، از ۱۰ روز قبل تنظیم و به جهت اخذ تصمیمات بهتر در اختیار سهامداران بگذارند.  به این ترتیب تمامی سهامداران بزرگ تا کوچک شرکت مذکور که علاقه به شرکت در جلسات مجمع عمومی به جهت تاثیر در تصمیمات مدیریتی شرکت دارند، به راحتی و با اطلاعات کامل در جلسات سالیانه ی شرکت سهامی خود حاضر می شوند.

چگونه انتشار آگهی مجامع عمومی سفارش دهیم

برای سفارش انتشار آگهی مجامع عمومی ، می توان به یکی از کارگزاران درج و انتشار آگهی مراجعه کرده، نسبت به سفارش درج آگهی خود اقدام نمود.

سایت  tarefeh.ir مرجع اطلاعات روزنامه های کشور است که می توان برای انتخاب روزنامه و آشنایی با نرخ ها و تعرفه های چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار و نشریات استانی، محلی و تخصصی و سایر اطلاعات مورد نیاز و سفارش آگهی به این سایت مراجعه کرد.

برای سفازش آگهی کلیک کنید

شبکه پذیرش آگهی

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

میانگین امتیازات: ۰ / ۵. تعداد امتیازات: ۰

به این خبر امتیاز دهید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید?
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *