بایگانی برچسب برای: B2B

۱۰ نکته اساسی و کاربردی در زمینه برندینگ و بازاریابی دیجیتال

۱۰ نکته اساسی و کاربردی در زمینه برندینگ و بازاریابی دیجیتال

/
برندینگ و بازاریابی دیجیتال روشی نوین در کسب و کار و بازاریابی است که برای دیده شدن محصولات ، انتخاب شدن آن ها توسط مشتریان و متعاقب آن کاهش خواب محصولات و افزایش فروش است.
گشایش مرکز دائمی نمایشگاهی بازاریابی ایران در بغداد

گشایش مرکز دائمی نمایشگاهی بازاریابی ایران در بغداد

/
گشایش مرکز دائمی نمایشگاهی بازاریابی ایران در بغداد عراق به عنوان نخستین مرکز دایمی نمایشگاهی ایران در یک کشور خارجی و نیز نخستین مرکز از نوع خود است.