بایگانی برچسب برای: گروه صنعتی ایران خودرو

اینترنتی شدن مزایده های ایران خودرو در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی

/
شبکه پذیرش آگهی: سامانه اینترنتی برگزاری مزایده‌های گروه صنعتی ایران خودرو…

امضای قرارداد ایران خودرو و مرسدس بنز در قالب شرکت مشترک

/
در امضای قرارداد ایران خودرو و مرسدس بنز در قالب شرکت مشترک ، دکتر علی ماجدی سفیر ایران در آلمان، مهندس محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهندس هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و جمعی از مدیران ارشد دو شرکت حضور داشتند