بایگانی برچسب برای: گذشته بحران

۳ دایره روزنامه‌نگاری بحران از نگاه دکتر شکرخواه

۳ دایره روزنامه‌نگاری بحران از نگاه دکتر شکرخواه

/
دکتر یونس شکرخواه سردبیر همشهری آنلاین گفت این درست نیست که روزنامه‌نگا…