بایگانی برچسب برای: کمپین تبلیغاتی

کمپین تبلیغاتی چیست ؟

کمپین تبلیغات مطبوعاتی

/
کمپین چیست ؟  کمپین در تبلیغات به صورت ساده به معنی برنامه ر…
اهمیت انتخاب رسانه در اثر بخشی تبلیغات

اهمیت انتخاب رسانه در اثر بخشی تبلیغات

/
اهمیت انتخاب رسانه در اثر بخشی تبلیغات بیشترین بخش سرمایه را به خود اختصاص می دهند، بیشترین تحقیقات نیز بر روی رسانه ها انجام شده است،