بایگانی برچسب برای: کتاب

کتاب اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت ها

/
این کتاب در کنار رسانه تخصصی مسئولیت اجتماعی به دنبال تحقق مسئولیت…

کتاب اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت ها

/
یکی از مهم ترین رویکردهای تحول و توسعه یک جامعه توجه و عمل به مفهوم م…
معرفی کتاب اعتراف های یک تبلیغاتچی

معرفی کتاب اعتراف های یک تبلیغاتچی

/
کتاب اعتراف های یک تبلیغاتچی ، یکی از کتاب های ارزنده در حوزه تبلیغات و بازاریابی است که تاکنون نگارش یافته است. مؤلف این کتاب با ارزش، دیوید مکنزی اگیلوی ( David Mackenzie Ogilvy ) بریتانیایی می باشد.