بایگانی برچسب برای: کار و کسب

معرفی کتاب اصول فنون و هنر مذاکره با نگرش بازار ایران

معرفی کتاب اصول فنون و هنر مذاکره با نگرش بازار ایران

/
کتاب اصول فنون و هنر مذاکره با نگرش بازار ایران ؛ نوشته مشترک محمدحسین غوثی و پرویز درگی است. این کتاب در ویرایش دوم خود حاوی پیشگفتاری از پروفسور مسعود حیدری پدر اصول، فنون و هنر مذاکره است.