بایگانی برچسب برای: کاریزماتیک

تکنیک های لازم برای رسیدن به جـادو ی کاریزمـا

تکنیک های لازم برای رسیدن به جـادو ی کاریزمـا – بخش سوم

/
این نوشتار با عنوان تکنیک های لازم برای رسیدن به جـادو ی کاریز…
جـادوی کاریزمـا و مهارت ها و تکنیک های لازم برای رسیدن به آن

جـادوی کاریزمـا و مهارت ها و تکنیک های لازم برای رسیدن به آن

/
جـادوی کاریزمـا را که در لغت به معنای فره و در زبان یونانی به معنای هدیه یا موهبت است به صورت های مختلف تعریف کرده اند برخی آن را توانایی ایجاد ارتباط مؤثرو الهام بخشیدن به دیگران می دانند.