بایگانی برچسب برای: کارگر

کار کارگر ؛ تحقق شعار “رونق تولید”

کار کارگر ؛ تحقق شعار “ رونق تولید ”

/
بدون تلاش و کار کارگر ، شعار “رونق تولید” تحقق نمی یابد. چرا که یکی از پایه های اساسی تولید نیرو کار و کارگران هستند. توجه بیشتر به کارگر به توسعه و رونق تولید می انجامد.