بایگانی برچسب برای: کارخانه نوآوری آزادی و اهداف و فعالیت های آن

کارخانه نوآوری آزادی و اهداف و فعالیت های آن

کارخانه نوآوری آزادی و اهداف و فعالیت های آن

/
کارخانه نوآوری آزادی به عنوان نخستین شعبه پارک فناوری پردیس در زمینی به وسعت ۱۸۰۰۰ متر آغاز طراحی شده که در حال حاضر تنها ۲۵۰۰ متر از آن فعال شده است.