بایگانی برچسب برای: کاربردهای تکنیک پا لای در

تکنیک بازاریابی پا لای در (foot in the door )

تکنیک بازاریابی پا لای در (foot in the door )

/
تکنیک بازاریابی پا لای در (foot in the door ) یک تکنیک همراه سازی و متقاعد سازی است که در آن قبل از آنکه در خواست اصلی مطرح شود، ابتدا یک درخواست کوچک و بی اهمیت را مطرح می‌کند