بایگانی برچسب برای: کارآفرین

درس هایی عبرت آموز از زندگی بیل گیتس

درس هایی عبرت آموز از زندگی بیل گیتس

/
درس هایی عبرت آموز از زندگی بیل گیتس در این نوشته گردآوری شده است که می تواند راهنمای افرادی باشد که می خواهند همانند وی به موفقیت برسند.
پرورش فرزندانی کارآفرین

پرورش فرزندانی کارآفرین با یازده توصیه

/
برای پرورش فرزندانی کارآفرین ایجاد تفکر کارآفرینی در آنان ضرورتی غیرقابل انکار می باشد. در این نوشتار 11 نکته در پرورش فرزندانی کارآفرین بیان شده است که به والدین توصیه می کنیم این نکات مهم را در مورد فرزندانشان عملی نمایند.