بایگانی برچسب برای: چهار ویژگی منفی مدیران که بر سلامت جسمی کارمندان تأثیر می گذارند

چهار ویژگی منفی مدیران که بر سلامت جسمی کارمندان تأثیر می گذارند

چهار ویژگی منفی مدیران که بر سلامت جسمی کارمندان تأثیر می گذارند

/
چهار ویژگی منفی مدیران از قبیل مهارت ناکافی، بی ملاحظگی، مخفی کاری و کم حرفی بر سلامت جسمی کارمندانی که با این نوع مدیران سرو کار دارند، تأثیر منفی می گذارند.