بایگانی برچسب برای: چاپ آگهی مفقودی مدارک خودرو

آزادی رسانه ها

برداشت‌های سطحی از آزادی رسانه»

/
📝 محسن ماندگاری (روزنامه‌نگار) 🔸 یک برداشت سطحی و خام از …
اینفلوئنسرها

«تاثیر تاثیرگذارها»

/
📝 جلال سمیعی (مشاور رسانه و روابط‌عمومی) 1⃣ درباره‌ گروه‌های مرجع یا تاثیرگ…
رسانه

مجموعه مطالب سواد رسانه‌ای ( قسمت بیستم )

/
مجموعه مطالب سواد رسانه‌ای 🔅قسمت بیستم: «رسانه‌های سرعت بخش …
رسانه

مجموعه مطالب سواد رسانه‌ای (قسمت نوزدهم )

/
مجموعه مطالب سواد رسانه‌ای 🔅قسمت نوزدهم: «وقت‌گیرترین رسانه‌…
رسانه

مجموعه مطالب سواد رسانه‌ای (قسمت هجدهم )

/
مجموعه مطالب سواد رسانه‌ای 🔅قسمت هجدهم: «وقت گیرترین رسانه‌ه…
رسانه

مجموعه مطالب سواد رسانه‌ای (قسمت هفدهم )

/
مجموعه مطالب سواد رسانه‌ای 🔅قسمت هفدهم: «کاربرد رسانه‌های مخ…
رسانه

مجموعه مطالب سواد رسانه‌ای (قسمت شانزدهم )

/
مجموعه مطالب سواد رسانه‌ای 🔅قسمت شانزدهم: «کاربرد رسانه‌های …
رسانه

مجموعه مطالب سواد رسانه‌ ای (قسمت پانزدهم )

/
مجموعه مطالب سواد رسانه‌ ای 🔅قسمت پانزدهم: «رسانه‌ های چاپی و…
رسانه

مجموعه مطالب سواد رسانه‌ ای (قسمت چهاردهم )

/
مجموعه مطالب سواد رسانه‌ ای 🔅قسمت چهاردهم: «رسانه‌ های چاپی و…
رسانه

مجموعه مطالب سواد رسانه‌ ای (قسمت سیزدهم)

/
مجموعه مطالب سواد رسانه‌ ای 🔅قسمت سیزدهم: «رسانه‌ های یکسویه …
رسانه

مجموعه مطالب سواد رسانه ای ( قسمت نهم )

/
🔅 قسمت نُهُم: «چه کسی پیام رسانه ای را تولید می‌کند؟» …