بایگانی برچسب برای: چاپ آگهی مزایده املاک مازاد بانک ها

چاپ آگهی مزایده اموال مازاد نهادهای دولتی و عمومی

چاپ آگهی مزایده اموال و املاک مازاد نهادهای دولتی و عمومی

/
قانون همه دستگاه‌های دولتی و عمومی را موظف کرده خانه‌های سازمانی…
مزایده املاک مازاد

نمونه آگهی مزایده املاک مازاد بانک ها

/
تعرفه: اموال فرسوده ادارات و سازمان های دولتی، یکی دیگر از کاربر…