بایگانی برچسب برای: چاپ آگهی دعوت مجمع عمومی

عکس شاخص

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

/
تعرفه: جهت سفارش آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه با کارشناسان آگهی سای…
مجمع عمومی

مجمع عمومی شرکت و وظایف آن چیست ؟

/
به هر گونه گردهمایی سهامداران و مدیران شرکت سهامی به منظور تعیین وضعیت…