بایگانی برچسب برای: چاپ آگهی در روزنامه مناقصه و مزایده

عکس شاخص

آگهی مناقصه ساخت و تغییر کاربری پالت های استاندارد شرکت سازه گسترسایپا

/
آگهی مناقصه ساخت و تغییر کاربری پالت های استاندارد 1- مناقصه گذ…
روزنامه مناقصه و مزایده

نگاهی به روزنامه مناقصه و مزایده /اطلاع‌رسانی تخصصی مناقصات و مزایدات سراسر کشور

/
تعرفه: روزنامه مناقصه و مزایده از سال 1384 منتشر می شود و به…