بایگانی برچسب برای: پسابرجام

مدیریت وصول مطالبات در دوره پسابرجام + دانلودجزوه آموزشی

مدیریت وصول مطالبات در دوره پسابرجام + دانلودجزوه آموزشی

/
مدیریت وصول مطالبات بخصوص در دوره پسابرجام که نقدینگی در میان مردم بسیار کم شده است، از جمله مهارت هایی است که صاحبان تجارت و کسب و کار در روند کاری خود باید کسب کنند.