بایگانی برچسب برای: پذیره نویسی سهام

پذیره نویسی سهام چیست؟

پذیره نویسی سهام چیست؟

/
پذیره نویسی عبارت است از عمل حقوقی که به موجب آن شخص تعهد می کند با تامین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ برآورده شده در شرکت سهامی عام شریک شود.
عکس شاخص

   اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام)

/
   اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سها…