بایگانی برچسب برای: پذیرش اگهی

آگهی تاسیس شرکت

/
آگهی تاسیس شرکت یکی از مدارک ثبت شرکت است که در انتهای فرایند ثبت ش…

اصول و قواعد تیتر نویسی در مطبوعات

/
پذیرش آگهی:تيتر يعني هدايتگر خواننده به سوي خبر. جمله يا عبارتي است…