بایگانی برچسب برای: پدرام پاک آیین

شیوه درج آگهی های دولتی در مطبوعات رفع ایراد می شود

/
تعرفه: نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات ضمن تشریح را…

پیش نیازهای مدیریت فضای مجازی

/
تعرفه: نماینده مدیران مسئول رسانه ها در هیات نظارت بر مطبوعات…

فقدان الگوی مناسب در اقتصاد رسانه خسارت‌های زیادی به کشور زده است

/
تعرفه: نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات می‌گوید در ر…