بایگانی برچسب برای: ویدئو مارکتینگ چیست

ویدئو مارکتینگ یا بازاریابی ویدئویی و فوائد آن چیست؟

/
یکی از جدیدترین ابزارهای شگفت انگیز برای جذب مخاطبان در بازار و رشد تجارت ما بازاریابی از طریق ویدئومی باشد. ویدئو مارکتینگ یا بازاریابی ویدئویی شکلی از بازاریابی اینترنتی است که از طریق ویدئو به جذب مخاطب می پردازد.