بایگانی برچسب برای: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مناقصه

آیا مناقصه‌گزار می‌تواند هزینه درج آگهی را از برنده دریافت نماید؟

/
هزینه درج آگهی‌ها را خود دستگاههای اجرایی بر اساس تعرفه اعلامی ا…
مزایای چاپ آگهی در روزنامه ها (بخش دوم)

نتایج دور جدید رتبه بندی روزنامه ها

/
به‌گزارش روابط‌عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی، درگام …