بایگانی برچسب برای: هلدینگ

صندوق تامین مالی و هدف از تأسیس آن چیست ؟

صندوق تامین مالی و هدف از تأسیس آن چیست ؟

/
صندوق تامین مالی نوعی از صندوق‌ سرمایه‌گذاری است که به‌منظور تامین مالی در بازار سرمایه و افزایش نقدینگی و کاهش ریسک‌های اجتناب‌پذیر یا غیر سیستماتیک تعریف و ایجاد می شود.