بایگانی برچسب برای: هزینه آگهی

عکس شاخص

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده در روزنامه سیاست روز

/
تعرفه:جهت دریافت مشاوره رایگان و ثبت سفارش آگهی مجمع با شماره های …
عکس شاخص

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه در روزنامه ابرار اقتصادی

/
تعرفه: جهت سفارش آگهی دعوت مجمع عمومی در روزنامه ابراراقتصادی با شم…
عکس شاخص

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

/
تعرفه:جهت سفارش آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در کلیه …
آگهی مزایده

آگهی مزایده چیست ؟

/
آگهی مزایده به معنی آگهی فروش و یا حراج کالا و یا خدمات به بالاترین قیمت پیشنهادی می باشد. همه سازمان ها و شرکت ها وارگان ها، ... می توانند با درج آگهی مزایده در روزنامه ها نسبت به فروش محصول و یا اموال خود اقدام نمایند.

در آگهی مزایده اموال منقول چه نکاتی تصریح می شود؟

/
در آگهی مزایده اموال منقول چه نکاتی تصریح می شود؟