بایگانی برچسب برای: نماد تجاری

11 نکته جادویی در باره تبلیغات از دیوید اگیلوی

۱۱ نکته جادویی در باره تبلیغات از دیوید اگیلوی

/
دیوید اگیلوی به عنوان یک مدیر تبلیغاتی برجسته، چند توصیه به بازاریابان و بنگاه های اقتصادی و تبلیغاتی و فعالان حوزه تبلیغات تحت عنوان 11 نکته جادویی در باره تبلیغات ارائه کرده است که در این نوشتار به بیان این نکات می پردازیم.