بایگانی برچسب برای: نقش گزارش در توسعه

اصول گزارش ‏نويسى در مطبوعات (بخش اول)

اصول گزارش ‏نویسى در مطبوعات (بخش اول)

/
براى دست زدن به گزارش‏ نويسى در مطبوعات بايد به درجه‏ اى ممتاز از قابليت هاى كار مطبوعاتى رسيد تا بتوان از پس اين كار سنگين و پرمسؤوليت برآمد. در اين مبحث مى‏ كوشيم تا حد امكان، اصول، روش ها و مشخصه‏ هاى گزارش‏ نويسى براى مطبوعات را مورد بررسى و كنكاش قرار دهيم.