بایگانی برچسب برای: نقش روابط عمومی

نقش روابط عمومی در تعالی سازمان

نقش روابط عمومی در تعالی سازمان

/
امروزه جایگاه و نقش روابط عمومی ها بیش از گذشته احساس می‌شود؛ به ویژه این نقش و جایگاه در نظام بانکداری بسیار محسوس و تاثیرگذار است.