بایگانی برچسب برای: مهارت حل مساله

ده مهارت برتر برای موفقیت انسان در سال ۲۰۲۰

ده مهارت برتر برای موفقیت انسان در سال ۲۰۲۰

/
ده مهارت برتر برای موفقیت که انسان در سال ۲۰۲۰ به آن ها نیاز خواهد داشت، نتایج جالبی است که مجمع جهانی اقتصاد با مطالعه و مصاحبه با ۳۵۰ مدیرارشد دنیا به آن رسیده است.