بایگانی برچسب برای: معرفی کتاب

کتاب اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت ها

/
این کتاب در کنار رسانه تخصصی مسئولیت اجتماعی به دنبال تحقق مسئولیت…

کتاب اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت ها

/
یکی از مهم ترین رویکردهای تحول و توسعه یک جامعه توجه و عمل به مفهوم م…

کتاب جامع بازاریابی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد

/
هدف از تدوین این کتاب افزایش آگاهی در رابطه با نوع عملکرد در ف…
معرفی کتاب اصول فنون و هنر مذاکره با نگرش بازار ایران

معرفی کتاب اصول فنون و هنر مذاکره با نگرش بازار ایران

/
کتاب اصول فنون و هنر مذاکره با نگرش بازار ایران ؛ نوشته مشترک محمدحسین غوثی و پرویز درگی است. این کتاب در ویرایش دوم خود حاوی پیشگفتاری از پروفسور مسعود حیدری پدر اصول، فنون و هنر مذاکره است.