بایگانی برچسب برای: مطبوعات در عهد قاجار

سرگذشت مطبوعات در ایران از زبان سیدفرید قاسمی

سرگذشت مطبوعات در ایران از زبان سیدفرید قاسمی

/
یکی از پژوهشگرانی که دریایی از تاریخ مطبوعات را با خود یدک می‌کشد، سیدفرید قاسمی است که از وی به عنوان حافظه مطبوعات ایران یاد می‌کنند،وی سال‌هاست با مطبوعات دیروز و امروز دمخور است، از دل گذشته با امروز پل می‌زند در این نوشتار سرگذشت مطبوعات در ایران را از زبان سیدفرید قاسمی می خوانید.