بایگانی برچسب برای: مصیبت

نقش رسانه ها در مدیریت بحران های اجتماعی ـ بخش پنجم

نقش رسانه ها در مدیریت بحران های اجتماعی ـ بخش پنجم

/
ایران یکی از کشورهایی است که همواره در معرض بحران‌های مختلف سیاس…