بایگانی برچسب برای: مشاور

آنچه که مدیران تازه‌کار باید بدانند / بایدها و نبایدهای مدیریت

آنچه که مدیران تازه‌کار باید بدانند / بایدها و نبایدهای مدیریت

/
مدیران تازه‌کار باید بدانند که چه رفتاری در حوزه دیریت خود داشته باشند، با همکاران خود چگونه رفتار کنند. در این نوشتار مجموعه ای از بایدها و نبایدهایی که مدیران تازه‌کار باید بدانند ، گردآوری شده است.