بایگانی برچسب برای: مشاوره کسب وکار با دکتر سعید میرواحدی

مشاوره کسب وکار با دکتر سعید میرواحدی

مشاوره کسب وکار با دکتر سعید میرواحدی عضو هیأت علمی دانشگاه

/
در این نوشتار فیلم ویدئویی مشاوره کسب وکار با دکتر سعید میرواحدی، مدرس، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مشاور حوزه کسب وکار را که در برنامه پایش پلاس تهیه شده است، ببینید.