بایگانی برچسب برای: مسائل اقتصادی

سرنوشت بازاریابی و تبلیغات در اقتصاد بحران زده

سرنوشت بازاریابی و تبلیغات در اقتصاد بحران زده

/
سرنوشت بازاریابی و تبلیغات در اقتصاد بحران زده ایران مسئله ای است که فعالان حوزه بازاریابی و تبلیغات در وضعیت کنونی ورشکستگی برخی شرکت ها و صعود حیرت انگیز بعضی دیگر با آن مواجه هستند.