بایگانی برچسب برای: مسئولیت اجتماعی شرکت

رسانه؛ قلب تپنده مسئولیت اجتماعی

/
سیدرضا جمشیدی _ مدیرمسئول گروه رسانه ای دانستنی: رسانه به‌عنوان یک…
استفاده از مسئولیت اجتماعی شرکت برای موفقیت در روابط عمومی

استفاده از مسئولیت اجتماعی شرکت برای موفقیت در روابط عمومی

/
مشارکت بیشتر در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) و در فرصت‌هایی در خصوص جایگاه اجتماعی مطلوب، موفقیت در روابط عمومی را حاصل می کند.