بایگانی برچسب برای: مزایده چیست

مناقصه

“مزایده و مناقصه” چیست؟

/
به طور کلی شیوه‌های انعقاد پیمان‌های اداری را می‌توان به دو گروه کلی …