بایگانی برچسب برای: مزایده املاک مازاد نهادهای دولتی

مزایده املاک مازاد

نمونه آگهی مزایده املاک مازاد بانک ها

/
تعرفه: اموال فرسوده ادارات و سازمان های دولتی، یکی دیگر از کاربر…