بایگانی برچسب برای: مذاکره

اثرات مدیریت سکوت کردن در مذاکره

اثرات مدیریت سکوت کردن در مذاکره

/
برخی از مردم از اثرات مدیریت سکوت کردن در مذاکره غافل هستند و سکوت را نشانه‌ای از ضعف و ناتوانی می دانند در حالی که سکوت، معمولاً یکی از ابزارهای نمایش قدرت و کسب قدرت در مذاکره است.
ده مهارت برتر برای موفقیت انسان در سال ۲۰۲۰

ده مهارت برتر برای موفقیت انسان در سال ۲۰۲۰

/
ده مهارت برتر برای موفقیت که انسان در سال ۲۰۲۰ به آن ها نیاز خواهد داشت، نتایج جالبی است که مجمع جهانی اقتصاد با مطالعه و مصاحبه با ۳۵۰ مدیرارشد دنیا به آن رسیده است.
ویژگی های فروشندگان موفق دنیا

ویژگی های فروشندگان موفق دنیا

/
نظرات مختلف و متفاوتی در رابطه با ویژگی های فروشندگان موفق دنیا توسط صاحب نظران حوزه کسب و کار و بازاریابی ابراز شده است. اما یک فروشنده اگر چهار ویژگی ذکر شده را داشته باشد شرایط موفقیت را داراست