بایگانی برچسب برای: مدیریت کسب و کار و کارآفرینی

مدیریت کسب و کار و کارآفرینی

مدیریت کسب و کار و کارآفرینی + ویدئو

/
دکتر مسلم خانی -استاد دانشگاه و مشاور و مدرس کسب و کار و کارآفرینی – مربی و مشاور مهارت های کسب و کار و کارآفرینی در این ویدیو شما را با مدیریت کسب و کار و کارآفرینی بیشتر آشنا می کند.