بایگانی برچسب برای: مدیران تازه کار

مفهوم‌ شناسی وسوسه کنترل و عوامل آن

مفهوم‌ شناسی وسوسه کنترل و عوامل آن

/
وسوسه کنترل ، یکی از اشتباهات مدیران تازه کار و خودشیفته است که علاقه بی موردی به کنترل همه چیز و همه کس در مجموعه تحت رهبری شان دارند