بایگانی برچسب برای: مدل AIDA

برنامه‌ریزی بازاریابی و فروش بر اساس مدل AIDA

برنامه‌ریزی بازاریابی و فروش بر اساس مدل AIDA

/
مدل AIDA را می‌توان یکی از کلاسیک‌ترین مدل‌های بررسی اثر تبلیغات دانست. این مدل، از نوع مدل‌های سلسله‌مراتبی سنجش اثر تبلیغ است که حدود یک قرن پیش توسط فردی به نام ادوارد استرانگ (Edward K. Strong) رواج یافت.