بایگانی برچسب برای: محیط کسب و کار

خلق ثروت با نوآوری در صنایع خلاق و فرهنگی

خلق ثروت با نوآوری در صنایع خلاق و فرهنگی

/
خلق ثروت با نوآوری در صنایع خلاق و فرهنگی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه دانش بنیان، با مساعدسازی محیط کسب و کار و فرهنگ سازی در این حوزه ها اتفاق می‌افتد.