بایگانی برچسب برای: محمدباقر قالیباف

درخواست جلوگیری از حذف انتشار آگهی‌های مناقصه و مزایده در روزنامه‌ها

/
تعرفه: انجمن روزنامه‌های غیر دولتی طی نامه‌ای به رئیس مجلس خواست…