بایگانی برچسب برای: محل کار مدیر فروش

کار مدیر فروش چیست ؟

کار مدیر فروش چیست ؟

/
کار مدیر فروش، هدایت تیم های فروش می باشد. تعیین اهداف فروش، تحلیل داده های بدست آمده از بازار و توسعه برنامه های آموزشی برای نمایندگان فروش سازمان، از وظایف مدیران فروش است. مسئولیت های مدیران فروش بسته به اندازه سازمان متفاوت است