بایگانی برچسب برای: محل فروش مزایده

چگونه آگهی مزایده سفارش بدهیم ؟

چگونه آگهی مزایده سفارش بدهیم؟

/
دلیل انتشار آگهی مزایده اطلاع رسانی همگانی در خصوص اجرای مزایده جهت فروش کالا و خدمات می باشد که غالباً از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و یا فضای اینترنتی صورت می گیرد.